St Petersburg hotels

DASHKOVA RESIDENCE
Address:
Galernaya 15
GOLDEN TRIANGLE
Address:
Nevsky Prospect 22-24
Solo Sokos Palace Bridge
Address:
V.o. Birzhevoi Pereulok 2-4
BELVEDERE-NEVSKY
Address:
29, Bolshaya Konushennaya St.
KRAVT HOTEL
Address:
Sadovaya St., 25
SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY
Address:
V.o. 8 Liniya 11-13
Grand lion
Address:
Sadovaya st, 59
Annushka hotel
Address:
Gapsalskaya 2
Grand Apartments
Address:
Bolshaya Konyushennaya, 10
Nevsky Central
Address:
Nevsky prospekt, 90-92
Nevsky Aster
Address:
Bolshaya Konyushennaya St, 25
Nevsky Breeze
Address:
Galernaya Str., 12
Nevsky Art Hall
Address:
Bolshaya Konyushennaya St., 11
Nevsky Hotel Fort
Address:
Ligovsky pr., 249
Sonata
Address:
Mayakovsky street , 50 app.16
WYNWOOD
Address:
Griboedov Canal 18-20
Albora hotel
Address:
Griboedov Canal 133a